Camping på Holmön

Det finns ingen iordningställd campingplats på Holmön längre. Idag gäller allemansrätten, d v s att tälta ute i naturen. På Holmön finns det finns många fina ställen att tälta på. 

I Byviken gäller särskilda regler. Där är det inte tillåtet att tälta mellan vägen till gästhamnen  och vattnet, d v s på badplatsen eller vid grillplatserna.

Lämpliga ställen att tälta på är Lillhälla och Baskäret (norr och väster om hamnen), vid foten av Strandberget (söder om vägen runt badplatsen). 

I Byviken-området finns närhet till Novas Inn (restaurangen vid hamnen) och gästhamnens servicebyggnad med toaletter och duschar (automat för guld-10:or). 

Karta över Byviken med lämpliga tältplatser markerade

Med cykel kan man ta sig längre in på ön. På ca 3 km avstånd från hamnen finns ett fint tältställe med badstand. Det ligger vid Trappsand på östra sidan av Trappudden. Det går även bra att tälta vid bron mellan Holmön och Ängesön, på södra sidan av brofästet på Ängesön. 

Utöver dessa ställen finns många fina platser vid Holmöns stränder och vandringsleder där det kan vara lämpligt att tälta.

  Hitta ställen med Naturkartan