Transporter på Holmön

Bil

Damina AB kan ordna biltransporter på Holmön, t ex bagage från/till färjan från boenden på ön. 

Cykel

På Holmöns Båtmuseeum kan du hyra cykel.

Båt

Damina AB ordnar olika typer av båttransporter kring Holmöarna och till Norrfjärden på fastlandet.

Stora Fjäderäggs vandrarhem ordnar sommartid dagliga transporter till Stora Fjäderägg.

På andra tider går det att boka båten för andra transporter.