Holmöarnas naturreservat

Visste du att Holmöarna är riksintresse för både natur och kulturmiljö samt för det rörliga friluftslivet? Det är fler än vi som bor i denna västerbottniska skärgårdsmiljö som uppskattar det som naturen och kulturen har att erbjuda. 
 
Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor. Typiskt för naturen i Kvarken är det bräckta havsvattnet, landhöjningen och det unga landet – de första skären steg ur havet för endast drygt 2000 år sedan. Det skapar strändernas och skogarnas skiftande utseende. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Efterhand som nytt land höjer sig ur havet blir avsnörda havsvikar till grunda sjöar, som växer igen och blir våtmarker, kantade av norrlands lövträd. Så småningom gör granen entré.
 

Naturen växlar mellan granskog och blötare marker. I strändernas snår av gråal och rönn frodas mustiga växter som vänderot, älgört och rödblära. Strändernas verkliga färgklick är det rödlila fackel-blomstret.

Holmöarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. 

Med Naturkartan kan du hitta i reservatet.

Holmöarnas naturreservat

Visste du att Holmöarna är riksintresse för både natur och kulturmiljö samt för det rörliga friluftslivet? Det är fler än vi som bor i denna västerbottniska skärgårdsmiljö som uppskattar det som naturen och kulturen har att erbjuda. 
 
Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor. Typiskt för naturen i Kvarken är strändernas och skogarnas skiftande utseende. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Efterhand som nytt land höjer sig ur havet blir avsnörda havsvikar till grunda sjöar, som växer igen och blir våtmarker, kantade av norrlands lövträd. Så småningom gör granen entré. 
 

Naturen växlar mellan granskog och blötare marker. I strändernas snår av gråal och rönn frodas mustiga växter som vänderot, älgört och rödblära. Strändernas verkliga färgklick är det rödlila fackel-blomstret.

Holmöarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Holmöarna är skyddat genom Natura 2000.