STF Stora Fjäderägg

På Stora Fjäderägg lever du med havet runt omkring dig alla dygnets timmar. Här kan du följa fartygens färd från Bottenhavet upp i Bottniska viken, ströva över ljunghedar och solvarma klapperstensfält, leta strandfynd, förundra dig över labyrinter, kompassrosor och hundraåriga hyddbottnar. Den morgontidige kan upptäcka säl på grynnorna ute till havs eller vara med när ornitologerna ringmärker fågel.

Välkommen till STF Stora fjäderägg!

STF Stora Fjäderägg​

På Stora Fjäderägg lever du med havet runt omkring dig alla dygnets timmar. Här kan du följa fartygens färd från Bottenhavet upp i Bottniska viken, ströva över ljunghedar och solvarma klapperstensfält, leta strandfynd, förundra dig över labyrinter, kompassrosor och hundraåriga hyddbottnar. Den morgontidige kan upptäcka säl på grynnorna ute till havs eller vara med när ornitologerna ringmärker fågel.