Holmökartan

Holmön har saknat en bra vandrings- och turistkarta som kunnat vägleda både öns boende (fast- och deltidsboende) samt besökare till olika platser runt om på ön. Vi arbetar för en utveckling av turismen på Holmön, och en viktig del i det är att kunna erbjuda attraktiva aktiviteter.

Målet har varit att ta fram en modern karta, ritad enligt de normer som gäller för en orienteringskarta när det gäller färger och karttecken. 

HUFs kartprojekt, som  finansierades av Umeå Kommun och genomfördes i samrabete med Umeå Orienteringsklubb, är nu slutfört. Kartan finns nu tillgänglig att ladda ner. Kartan täcker Holmön och Ängesön och består av fyra PDF-filer.

Synpunkter och/eller tillägg till kartorna kan mailas till Holmokartor@gmail.com.

Norra Holmön

Södra Holmön

Norra Ängesön

Södra Ängesön