Lite tips och förslag

Det blir ofta kö till färjan. Var ute i god tid. Ta gärna med något att äta och dricka så blir köandet mindre tråkigt.

Det är ofta färre resande med tidiga turer. Välj gärna en morgontur före en förmiddagstur.

Tänk på att parkera så att du inte hindrar trafiken.

Holmön är större än vad man tror. Cykel är ett lämpligt fordon för att ta sig runt på ön. Ta med egen cykel eller hyr på ön.

På Holmöns Lanthandel och Båtmuseet (som också fungerar som turistinformation sommartid) finns informationsmaterial att ta del av och karta att köpa.

HUF har tagit fram en detaljerad karta av den typ som används vid orientering. Den kan laddas ner gratis som pfd och betsår av fyra kartblad. Läs mer.

Naturkartan finns rastställen och sevärdheter utmärkta.

Ved finns vid vissa rastställen. Läs mer.

Det är ofta torrt i skog och mark och ibland är det även eldningsförbud. Vid eldningsförbud finns anslag om detta. Var uppmärksam på vad som gäller och tänk på att vara försiktig med eldning.

Vägarna är smala. Tänk på andra trafikanter och lämna plats.

Mediereportage om Holmön

Ett trevligt och mysigt reportage från Holmön.

Den här är ett spännande reportage med tanke på hur många vrak det lär finnas i närheten av Holmöarna.