Visste du att Holmöarna är riksintresse för både natur och kulturmiljö samt för det rörliga friluftslivet? Det är fler än vi som bor i denna västerbottniska skärgårdsmiljö som uppskattar det som naturen och kulturen har att erbjuda.