fornminnen

De äldsta lämningarna på Holmöarna är från 300-talet. Det var då fiskarsamer började nyttja den unga ögruppen för fiske och jakt. På 1300-talet ungefär 1000 år senare hade Holmön stigit upp så pass ur havet att de första familjerna kunde bosätta sig permanent på ön. Dessa tre familjer sägs heta Klemets, Kerstorp och Hakkars vilkas gårdsplatser återfinns i byn än idag.

Ett tips är att utnyttja Riksantikvarieämbetets on-line funktion Fornsök och gå på fornminnesjakt!

fornminnen

De äldsta lämningarna på Holmöarna är från 300-talet. Det var då fiskarsamer började nyttja den unga ögruppen för fiske och jakt. På 1300-talet ungefär 1000 år senare hade Holmön stigit upp så pass ur havet att de första familjerna kunde bosätta sig permanent på ön. Dessa tre familjer sägs heta Klemets, Kerstorp och Hakkars vilkas gårdsplatser återfinns i byn än idag.

Ett tips är att ladda ner Riksantikvarieämbetets app Fornsök och gå på fornminnesjakt!