Holmöns gästhamn

I hamnen på Holmön finns förutom färjeläget även en gästhamn, som ligger på hamnens östra sida. Där finns ett 20-tal gästbåtsplatser längs yttre delen av östra piren. Längst in finns hyrda platser för Hamnföreningens medlemmar. 

På piren finns stolpar med landström och ett tappställe för färskvatten. Där finns även en servicebyggnad med toaletter och duschar. För varmvatten till duscharna finns myntautomat för 10-kr mynt.

Hamnavgiften är 150 kr och kan erläggas med swish eller på Holmöns Lanthandel, där betalning kan ske med kontanter, kort eller swish. Där kan du även växla till dig 10-kr mynt för duschen.

På västra sidan i hamnen finns en flytbrygga för dagbesökare med mindre båtar. Dagavgiften är 50 kr och ger tillgång till servicebyggnaden.