Holmöns gästhamn

Byviken  Holmön ekonomisk förening (Hamnföreningen) äger hela  hamnen och hamnområdet på HolmönI hamnen finns förutom färjeläget även en gästhamn, som ligger på hamnens östra sida. 

Det finns ett 20-tal gästbåtsplatser längs yttre delen av östra piren. Det finns fasta bojar för angöring med för/akter mot piren. Det är relativt smal infart till bojplatserna då det finns en långgrund sanbank i söder. Farledsprickar (gula prickar i bilden nedan) markerar 2 m linjen mot sandbanken i söder. Mellan dessa och östra piren är det 2 m eller mer. 

Längst in finns hyrda platser för Hamnföreningens medlemmar. Även bryggorna på västra sidan är hyrda båtplatser för föreningens medlemmar.

Gula prickar markerar farledsprickar

OBS! Servicehuset i Gästhamnen är stängt för renovering och öppnas troligtvis inte förrän till MIdsommar!

På piren finns stolpar med landström och ett tappställe för färskvatten. Där finns även en servicebyggnad med toaletter och duschar. För varmvatten till duscharna finns myntautomat för 10-kr mynt.

Hamnavgiften är 150 kr och kan erläggas med swish eller på Holmöns Lanthandel, där betalning kan ske med kontanter, kort eller swish. Där kan du även växla till dig 10-kr mynt för duschen.

På västra sidan i hamnen finns en flytbrygga för dagbesökare med mindre båtar. Dagavgiften är 50 kr och ger tillgång till servicebyggnaden på östra sidan