Holmöns Fiskebastur

Fyra väggar, två britsar, en eldstad, ett bord och några enkla stolar, skrinet med patroner, ett fönster mot havet och en farstu till skydd mot väder och vind.
Ljusa majkvällars väntan på första laxen i behaglig frihet från föräldrars och husbondsfolks vakande blickar, en tids vila inför slåttersäsongens värme, damm och insektsplåga. Gryningsväntan på sjöfågel inom skotthåll. En kvällstimme med reparation av räfsor, lieorv och filflaskor av trä.
Så kommer laxen från söder. Bjuder på glittrande rikedom som kvitteras mot tobak, sirap och salt. Färska och saltade laxsidor försvinner ned i handlarns slup för vidare transport till stadens borgare. Vädertecken, vindens växlingar, laxens vandring och grannens fiskelycka diskuteras innan vänskap och gott samarbete beseglas med en sup.

I omgångar har Holmöns byamän, med byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen, restaurerat fiskestugorna på Gåsflötaögern, Laxbådagrund, Sikskär, Västra Rössgrundet och Håtgrundögern. Under vårvintern 2017 färdigställdes stugorna på Gåsflötaögern, Sikskär och Västra Rössgrundet vilka nu går bra att övernatta i.

Ta ledigt en långhelg, vandra från stuga till stuga och njut av årstidernas växlingar i Holmöskärgården. Nyckel finns att hämta på affären i Byviken.

Vid frågor, kontakta Jorik på Holmöns Lanthandel, 073-846 16 12.

Holmöns Fiskebastur​

Bastu = Stuga för övernattning i jakt, fiske eller slåtter.

Ett radband av fiskestugor ligger utplacerade längs Holmöarnas kuster. Basturna fungerade som byabastur och var ofta gemensamt ägda och brukade av holmöborna vid laxfiske, skärgårdsslåtter, timmerhuggning och vedfångst.

Vid frågor, kontakta Jorik på Holmöns Lanthandel, 073-846 16 12.