Myndighetsinfo

Idag upphör eldningsförbudet

Idag har Umeå Kommuns Brandförsvar beslutat att upphäva eldningsförbudet på Holmöarna.

Eldningförbud

Nu råder eldningsförbud på Holmöarna. Det är endast tillåtet att elda i anlagda eldstäder och grillar med iakttagande av stor försiktighet. Läs mer i beslutsmeddelandet.