Myndighetsinfo

Vinterturlista och hösttider

Fr o m nästa vecka övergår färjan i vinterturlista och Holmöns Lanthandel inför hösttider med mindre öppethållande. Färjan Capella går till varv och helena Elisabeth upprätthåller trafiken.

Ändrad turlista

På Trafikverkets webplats och i den tryckta turlistan står att sommar turlistan upphör på måndag den 28 augusti. Det är fel den upphörde idag och denna vecka gäller vinterturlistan. Det innebär att morgonfärjorna från avgår 8 och 9 och det finns inga 11.10, 12.10 färjor fr o m i morgon.

Parkering i Norrfjärden

Vägarbetet längs Norrfjärdsvägen är pausat för sommaren och parkeringsförbudet längs vägen är också hävt under sommaren. Det är således fritt fram att parkera längs vägen så länge man inte hindrar trafiken.

P-förbud

På grund av kommande vägarbeten på Norrfjärdsvägen (sista delen ner till Norrfjärden) med fräsning av asfalten och omasfaltering kommer det att vara P-förbud längs sidan av hela vägen. Parkering kommer endast att vara tillåten på parkeringsplatsen nere vid färjeläget.

Färjans sommarturlista

Det finns tekniska problem på Färjerederiets web och med appen avseende sommarturlistan för färjan. Arbete pågår att komma till rätta med problemen. Färjerderiet medelar att det är samma turlista i sommar som förra sommaren./ Det finns en tillfällig länk till sommarturlistan.

Även em turer inställda

Även eftermiddagens färjeturer är inställda. Trafiken beräknas komma igång igen i morgonbitti med 8:10 turen från Norrfjärden.

Inställda färjeturer

Turerna idag kl 11:10 från Norrfjärden och 12:10 från Holmön ärr inställda p g a vädret.

Extratur med färjan

Det blir en extratur med färjan i eftermiddag kl 15.00 från Holmön.

Idag upphör eldningsförbudet

Idag har Umeå Kommuns Brandförsvar beslutat att upphäva eldningsförbudet på Holmöarna.