Myndighetsinfo

Även em turer inställda

Även eftermiddagens färjeturer är inställda. Trafiken beräknas komma igång igen i morgonbitti med 8:10 turen från Norrfjärden.

Inställda färjeturer

Turerna idag kl 11:10 från Norrfjärden och 12:10 från Holmön ärr inställda p g a vädret.

Extratur med färjan

Det blir en extratur med färjan i eftermiddag kl 15.00 från Holmön.

Idag upphör eldningsförbudet

Idag har Umeå Kommuns Brandförsvar beslutat att upphäva eldningsförbudet på Holmöarna.

Eldningförbud

Nu råder eldningsförbud på Holmöarna. Det är endast tillåtet att elda i anlagda eldstäder och grillar med iakttagande av stor försiktighet. Läs mer i beslutsmeddelandet.