Utflykter med Damina

Damina anordnar olika typer av upplevelseutflykter, till exempel sälspaning eller Holmön Grand Tour samt transporter med båt, bil och snöskoter. De vintrar isen bär stakar och underhåller Damina en skoterled mellan Holmön och fastlandet och sommartid drivs bland annat Toras bigård med biodling och försäljning av honung. Honungen finns att köpa på Holmöns Lanthandel.

 

Damina

Damina anordnar olika typer av upplevelseutflykter, till exempel sälspaning eller Holmön Grand Tour samt transporter med båt, bil och snöskoter. De vintrar isen bär stakar och underhåller Damina en skoterled mellan Holmön och fastlandet och sommartid drivs bland annat Toras bigård med biodling och honungsförsäljning. Honungen finns att köpa på Holmöns Lanthandel eller direkt från Damina.