Färjeförsening

Idag på fm är färjan försenad ca 45 min.