Gäddbäcks Fiskeläge

Där den gamla Gäddbäcken rinner ut finns byns södra fiskeläge. Härifrån rodde man ut för att slå öns strandängar eller för att mjölka korna vid Ängsöns fäbodar. Fiskeläget finns kvar än idag och fortfarande används bryggor och bodar vid Gäddbäckssundet.