Jäbäcks (Gäddbäck) Fiskeläge

Där den gamla Jäbäcken rinner ut finns byns södra fiskeläge. Härifrån rodde man ut för fiske i södra skärgården men också för att slå öns strandängar eller för att mjölka korna vid Ängsöns fäbodar. Fiskeläget finns kvar än idag och fortfarande används bryggor och bodar vid Jäbäckssundet.