Idag upphör eldningsförbudet

Idag har Umeå Kommuns Brandförsvar beslutat att upphäva eldningsförbudet på Holmöarna.