Inställda färjeturer

Turerna idag kl 11:10 från Norrfjärden och 12:10 från Holmön ärr inställda p g a vädret.