Kafé på Holmön i sommar

Mer info om öppethållande, utbud mm kommer senare.