Novas Inn stängt i helgen

Novas INN håller stängt denna helg p g a personalbrist.