Påminner om stigtrampardag

På torsdag är det stigtrampardag till Kvarnbäcken.

Läs mer i kalendern.