Servicebyggnaden öppnad

Den 8 maj slogs vattnet på och servicebyggnaden i gästhamnen öppnades.