Sikskärsbastun

Bastu=Stuga för övernattning i jakt, fiske eller slåtter.

Längs med vandringsleden på västra Ängsön återfinns Sikskärs Fiskebastu. Stugan användes förr som slåtterbastu under sensommaren då skärgårdens alla myrar och sidvallar slogs i jakt på vinterfoder. Under sommarens laxfiske och höstens sakfiske beboddes stugan av fiskelagen från byn. Strax söder om Sikskär återfinns gamla slåttermarker som brukats i generationer. Den botaniskt intresserade kan fortfarande hitta spår från gågna tiders slåtterängar.

Inne i stugan finns en öppen spis med trefot, järngrytor och enklare husgeråd för matlagning. Ta med sovsäck. Enklare filtar finns.

Stugan är låst, nyckel finns att hämta på Holmöns Lanthandel i Byviken.

Sikskärsbastun

Bastu=Stuga för övernattning i jakt, fiske eller slåtter.

Längs med vandringsleden på västra Ängsön återfinns Sikskärs Fiskebastu. Stugan användes förr som slåtterbastu under sensommaren då skärgårdens alla myrar och sidvallar slogs i jakt på vinterfoder. Under sommarens laxfiske och höstens sakfiske beboddes stugan av fiskelagen från byn. Strax söder om Sikskär återfinns gamla slåttermarker som brukats i generationer. Den botaniskt intresserade kan fortfarande hitta spår från gågna tiders slåtterängar.

Inne i stugan finns en öppen spis med trefot, järngrytor och enklare husgeråd för matlagning. Ta med sovsäck. Enklare filtar finns.

Stugan är låst, nyckel finns att hämta på Holmöns Lanthandel i Byviken.