Inställda event p g a Coronapandemin

I sommar är flera planerade arrangemang inställda p g a Coronapandemin. Midsommarfirandet på Holmögården. Postrodden. Visfestivalen. SeaJazz.

Eldningförbud

Nu råder eldningsförbud på Holmöarna. Det är endast tillåtet att elda i anlagda eldstäder och grillar med iakttagande av stor försiktighet. Läs mer i beslutsmeddelandet.