Ändrad start av postrodden

Ikväll har Holmöns postroddsförening och Björkö UF beslutat att flytta startort till Björkö pga väderprognosen. Beslut om rodden kan genomföras tas på roddchefsmötet på lördag som är tidigarelagt till kl. 8.00 lokal tid, för att möjliggöra en tidigare start om vi beslutar att genomföra årets rodd. Vi arrangörer har också diskuterat en eventuell start på söndag från Björkö. Mer information kommer.