Holmö Sommarteater

Nu har Holmö sommarteater sin nya webplats i drift. Repetitioner pågår för fullt inför sommaren.

I helgen samlas ensambeln på Holmön för repetitioner på plats och förberedelser vid Holmögården, bl a ska taket över publikområdet sättas upp.

Det är premiär den 17 juli och föreställningar 18 – 21 juli, alla kl 13.30. Läs mer i Kalendern eller på Teaterns webplats.