Info om Postrodden

Normalt skulle postrodden i år gå från Holmön till Björkö. På grund av den rådande vindprognosen har man bestämt att ändra roddriktning. Starten blir på lördagmorgon på Björkö och målgång i Byviken på Holmön under em och kväll, med festiligheter i Byviken under lördagskvällen.