Novas höstplaner

Novas Inn kommer att ha öppet hela nästa vecka.

Efter det är det helgöppet fram till åtminstone efter älgjakten. Läs mer i kalendern.